सुरभी आनंद

जन्म- उन्नीस अप्रैल
शिक्षा -   एम. एस. सी (रसायनशास्त्र)

प्रकाशित साहित्य -  'द पोयटृी सोसायटी आफ इंडिया '        
                    पब्लिशिंग हाउस द्वारा कविताएँ प्रकाशित,
                     बैंकिंग पत्रिका मे भी कविताएँ प्रकाशित 

रूचियाँ - संगीत, चित्रकला, लेखन् मे गहरी अभिरूचि 

निवास         -  बिकरमगंज - 802212 (रोहतास) पटना के निकट