Translation: Hungarian Poetry

Károly Fellinger's poems translated by Károly Sándor Pallai

I inherited the liberty of oblivion
from my father, I go to sleep over this every night
and awake to myself,
to the wounded game awaiting me
to send me to the devil,
and to devour my appetite.
Eternal hope lasts only for a moment
while, as a kid, my father lifts me up high
so that I can finally reach the stars
and stay there if need be.
Then I break loose from my father’s
grasp, flying to the brightest star
with good conscience
and by the time I come to like it, when I
picture my life there, with a heavy heart,
I fall back
with the star
into the arms of my father.
He, of course, finds me too heavy
and puts me down
on the ground.


A felejtés szabadságát örököltem
apámtól, minden nap erre alszom el,
s magamra ébredek,
a sebzett vadra, aki rám vár,
hogy elküldjön egy melegebb éghajlatra,
s fölzabálja étvágyam.
Az örök remény egy pillanatig tart csak,
amíg, mint gyermeket, magasba emel apám,
hogy végül is elérjem a csillagot,
s ha kell, ott maradjak.
Aztán kiszabadítom magamat apám
szorításából, tiszta lelkiismerettel repülök
a legfényesebb csillaghoz,
s mikor már megszeretem, mikor már
elképzelem az ottani életem, a csillaggal együtt,
nehéz szívvel,
visszahullok apám karjaiba.
Aki persze súlyosnak talál
és lerak
a földre.WRIST MOVEMENTS

God doesn’t exist
so that he forgive.

I wouldn’t let him anyway.

The hayrick that
I stacked for myself
‒ taking great pains
over it myself – 
is simply a pincushion.

Perfection is a possibility
with loose threads,
a single hair
clutching at the comb.

On the altar
of my remorse,
my guardian angel
puts everything in order
after me.

Another week
has gone,
it’s Monday again.


CSUKLÓMOZDULATOK

Isten azért nincs, 
hogy megbocsájtson.

Nem is hagynám neki.

A szalmakazal, amit
magamnak raktam, 
amivel magam
bíbelődtem -
egyszerűen tűpárna.

A tökéletesség 
elvarratlan lehetőség, 
fésűbe kapaszkodó
hajszál.

Bűntudatom
oltárán, 
rendet rak
utánam
őrangyalom.

Már megint elmúlt 
egy hét, 
hétfő van.


EARTHEN TERRACE

Miracles are actually
a kind of swallow’s nest
to which, with a bit of luck,
the swallow couple might return next year too.

Miracles are actually
uncommon things
for which you don’t have to
lose consciousness,

like you fall into a half-dug,
bottomless well
where the frog gives you a kiss
to turn you back into a frog.

You can only
slip out of the present,
the future, just like your skin,
is undetachable.


FÖLDTERASZ

A csodák valójában olyan
fecskefészkek, 
amikbe egy kis szerencsével
jövőre is visszatér a fecskepár.

A csodák valójában olyan
nem mindennapi dolgok,
amikért nem kell
önkívületbe esned,

mint egy feneketlen,
félig kész kútba,
ahol a béka azért ad csókot, 
hogy visszaváltozz békává.

Csak a jelenből
tudsz kibújni, 
a jövő akár a bőröd, 
levethetetlen.